Welcome To V4MF Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 2 out of 2 found.

1: Công bằng trong Biến đổi khí hậu và REDD+: Sổ tay Hướng dẫn cho Thúc đẩy viên cơ sở

Publication date01 Apr 2015
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

Gồm chuỗi 10 câu hỏi và trả lời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực của thúc đẩy viên cơ sở, sổ tay này giải quyết một số vấn đề cơ...

2: Free, Prior, and Informed Consent in REDD+: Q&A handbook

Publication date01 Jan 2014
PublisherRECOFTC
Format

This publication has been developed to provide support to local trainers and facilitators who are engaged in delivering REDD+, climate...