Welcome To V4MF Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 13 found.

1: Cân đối trách nhiệm và quyền của cộng đồng địa phương: Hướng đi cho mục tiêu quản lý rừng bền vững

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Lương Quang Hùng và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm...

2: Grassroots Facilitators as Agents of Change for Promoting Sustainable Forest Management: Lessons Learned from REDD+ Capacity Development in Asia

Publication date01 Nov 2016
Author(s)Chandra S. Silori; Kanchana Wiset; Bishnu H. Poudyal; Than Vu
PublisherFAO

This journal article discusses the importance of empowering grassroots community to facilitate the sharing of climate change and REDD+...

3: Balancing Rights and Roles of Local Community: The Way Forward for Sustainable Management of Forest Resources

Publication date01 Jan 2016
Author(s)Luong Quang Hung; Nguyen Quang Tan
PublisherRECOFTC
Format

Local communities and state forest actors, such as Protection Forest Management Boards (PFMBs), State Forest Companies (SFCs), play equally...

4: Báo cáo Tóm tắt Diễn đàn Quốc gia Lần thứ Nhất về Lâm nghiệp Cộng đồng

Publication date01 Sep 2014
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

Diễn đàn lâm nghiệp cộng đồng lần thứ nhất thu hút sự tham gia của hơn 60 đại biểu từ khu vực công, khu vực tư nhân, và khu vực phát triển,...

5: Social Safeguards in REDD+: A Review of Existing Initiatives and Challenges

Publication date01 Jul 2013
Author(s)Chandra Shekhar Silori; Simone Frick; Harisharan Luintel; Bishnu Hari Poudyal
Editors(s)Naya Sharma Paudel
PublisherJournal of Forest and Livelihood

Reducing emissions from deforestation and forest degradation, as well as conservation and enhancement of forest carbon stocks and promoting...