Welcome To V4MF Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 4 out of 4 found.

1: Giải quyết chồng lấn đất đai dựa trên sự tôn trọng truyền thống của cộng đồng: Cách tiếp cận cho một giải pháp bền vững

Publication date01 Jan 2016
Author(s)Trần Viết Đông và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Thiếu tôn trọng các tập quán canh tác truyền thống và vai trò của người dân trong quá trình quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng làm...

2: Báo cáo Tóm tắt Diễn đàn Quốc gia Lần thứ Nhất về Lâm nghiệp Cộng đồng

Publication date01 Sep 2014
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

Diễn đàn lâm nghiệp cộng đồng lần thứ nhất thu hút sự tham gia của hơn 60 đại biểu từ khu vực công, khu vực tư nhân, và khu vực phát triển,...

3: Grassroots Capacity Building for REDD+ in the Asia-Pacific Region Project, Annual Report 2011 - 2012

Publication date01 Sep 2012
PublisherRECOFTC
Format

This annual progress report highlights key achievements and lessons learned of the “Grassroots Capacity Building for REDD+” project in the...

4: Grassroots Capacity Building Program for REDD+ in the Asia-Pacific Region, Annual Report 2010 - 2011

Publication date01 Sep 2011
Editors(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

This document highlights the key achievements and challenges of the "Grassroots Capacity Building for REDD+" project in the Asia-Pacific...